*PD7_5886.jpg

….Meet our staff..Đội ngũ nhân viên….

….Staff at The International School @ ParkCity Hanoi have internationally recognised qualifications which include Bachelor Degrees, Master Degrees and beyond. They bring with them a wealth of professional experience and expertise from their home countries and from other leading international schools. We hope that you enjoy reading the profiles of the ISPH staff. ..Đội ngũ giáo viên và nhân viên tại trường Quốc tế Parkcity Hanoi đều có bằng cấp được công nhận quốc tế gồm bằng Đại học, Thạc sỹ và hơn thế nữa. Họ mang tới trường rất nhiều kinh nghiệm nghề nghiệp và chuyên môn từ đất nước của mình cũng như từ các trường quốc tế hàng đầu khác. Chúng tôi hi vọng các Quý vị cảm thấy hài lòng khi đọc phần giới thiệu cá nhân của đội ngũ giáo viên và nhân viên của chúng tôi. ….

….Leadership Team..Đội ngũ lãnh đạo….

….Academic Staff..Đội ngũ giáo viên….

….Non-Academic Staff..Đội ngũ nhân viên hành chính….

….Career Opportunities..Cơ hội nghề nghiệp….

….We recognise that the calibre of the staff that we appoint is paramount to developing our new school. We are looking to recruit talented people who will complement our existing staff and allow us to learn from each other’s individual qualities and experiences as we develop the school. ..Chúng tôi tin tưởng rằng năng lực chuyên môn và phẩm chất cá nhân của từng nhân viên làm việc tại trường là nhân tố chính để phát triển ngôi trường mới của chúng tôi. Chúng tôi đang tìm kiếm những ứng viên tài năng, những người sẽ góp thêm sức mạnh cho đội ngũ nhân viên của nhà trường, cũng như giúp chúng tôi học hỏi thêm về những kinh nghiệm và phẩm chất tốt đẹp khi cùng nhau chung sức xây dựng trường.

 
ISPH Staff Personal Qualities.jpg
 
EN
VN