Accreditation

ISPH đang trên con đường để nhận chứng chỉ quốc tế The International School Quality Mark (ISQM), như trường cùng hệ thống ISP KL đã nhận được chứng chỉ Vàng ISQM vào năm 2017, cũng được lãnh đạo bởi Hiệu trưởng sáng lập của ISPH Rik Millington. Khi ISPH tiến hành quá trình Chứng nhận ISQM, chúng tôi luôn cập nhật tiến độ với cộng đồng toàn trường, bao gồm các thông tin chi tiết được đăng trên website và các nền tảng mạng xã hội. ISPH cũng đặt mục tiêu trở thành thành viên của FOBISIA, với việc chúng tôi đăng ký tham gia tổ chức uy tín này trong năm học 2022-2023.