Chương trình giảng dạy

Chương trình giảng dạy của ISPH bao gồm trải nghiệm trực tiếp phong phú, đáp ứng nhu cầu cá nhân và được củng cố bởi các Giá trị Cốt lõi và Thói quen Học tập của chúng tôi.

Chương trình giảng dạy mà ISPH cung cấp phù hợp với sự phát triển để đảm bảo sự tiến bộ từ học sinh Mẫu giáo nhỏ tuổi nhất đến học sinh A-Level lớn tuổi nhất của chúng tôi. Chúng tôi nhận ra rằng tất cả học sinh đều khác nhau, cho dù đó là tài năng cá nhân hay phong cách học tập ưa thích của họ và do đó cung cấp một khung chương trình giảng dạy để đảm bảo mọi học sinh đạt được tiềm năng tối đa của mình.

Chương trình giảng dạy đã được thiết kế cẩn thận cho trẻ em ở mọi khả năng và phong cách học tập, đồng thời khuyến khích năng lực làm việc cá nhân và nhóm. Học sinh của chúng tôi trải nghiệm thành công; tiếp thu và phát triển các Kỹ năng, Kiến thức và Hiểu biết như một phần của ‘Chương trình giảng dạy Xoắn ốc’. Điều này có nghĩa là mỗi ‘Giai đoạn chính’ đảm bảo rằng nội dung chương trình giảng dạy và mục tiêu học tập được xây dựng dựa trên từng Giai đoạn chính trước đó và chuẩn bị cho học sinh chuyển tiếp sang giai đoạn tiếp theo.

Nhóm tuổi Tuổi Chương trình giảng dạy
Tiểu học Mầm non 3 đến 5 Giai đoạn nền tảng
Mầm non
Lớp 1 & Lớp 2 5 đến 7 Kết hợp Chương trình Quốc gia Vương quốc Anh và Chương trình Tiểu học Quốc tế (IPC)
Lớp 3 đến Lớp 6 7 đến 11
Trung học Cơ sở Lớp 7 đến Lớp 9 11 đến 14 Dựa trên Chương trình giảng dạy Quốc gia của Vương quốc Anh hướng tới các Kỳ thi Quốc tế Cambridge được công nhận trên toàn cầu ở IGCSE và A-Levels
Trung học Phổ thông
IGCSEs
Lớp 10 đến Lớp 11 14 đến 16
Trung học Bậc cao AS và A-Levels Lớp 12 đến Lớp 13 16 đến 18

Mầm non

Một môi trường học tập an toàn và thúc đẩy trẻ nhỏ phát triển các kỹ năng của mình để chuẩn bị bước vào Lớp 1

Tìm hiểu thêm

Tiểu học

Một môi trường học tập thân thiện và sôi động, trong đó tất cả học sinh được khuyến khích phát huy hết khả năng của mình

Tìm hiểu thêm

Trung học

Đặt nền móng để trang bị cho học sinh những kỹ năng phù hợp cho giáo dục đại học và hơn thế nữa

Tìm hiểu thêm

Trung học bậc cao

Chuẩn bị cho học sinh của chúng tôi cho A-Levels, đại học và hơn thế nữa

Tìm hiểu thêm