Tiểu học

Một môi trường học tập thân thiện và sôi động, trong đó tất cả học sinh được khuyến khích phát huy hết khả năng của mình

Khối Tiểu học áp dụng Chương trình giảng dạy Quốc gia bằng tiếng Anh (ENC), được tăng cường bởi Chương trình giảng dạy Tiểu học Quốc tế (IPC). ENC là một chương trình giảng dạy nghiêm ngặt về mặt học thuật, đảm bảo học sinh nhận được sự hiểu biết tiến bộ và chi tiết về kiến thức và khái niệm cơ bản. IPC là một chương trình quốc tế cung cấp cho trẻ em nhiều cơ hội học tập phong phú, nuôi dưỡng cảm giác tò mò và thích thú. Ngoài ra còn có sự tập trung mạnh mẽ vào sự phát triển xã hội và cảm xúc cho học sinh, với sự nhấn mạnh lớn vào sự hợp tác và hợp tác. Các chiến lược giảng dạy được cá nhân hóa để giải quyết các nhu cầu của trẻ em. Các giáo viên giàu kinh nghiệm của chúng tôi khuyến khích học sinh làm việc siêng năng và độc lập, đồng thời phản hồi bài làm một cách xây dựng. Hỗ trợ học tập được cung cấp cho những học sinh cần hỗ trợ thêm trong việc học tiếng Anh, thông qua chương trình E.A.L toàn diện của chúng tôi. Tại ISPH, chúng tôi tạo ra một bầu không khí ấm áp và hấp dẫn, nơi học sinh có thể phát triển cả về mặt học thuật và xã hội. Chúng tôi làm việc không mệt mỏi để tạo ra một bầu không khí hào hứng và phát triển một chương trình giảng dạy riêng phù hợp với nhu cầu và khả năng của học sinh trong mỗi nhóm tuổi. Thông qua đánh giá toàn diện và phản hồi cho học sinh, chúng tôi đảm bảo tiến bộ mạnh mẽ được thực hiện trong chương trình giảng dạy cho tất cả học sinh của chúng tôi.

Lộ trình khối Tiểu học