Hành động vì cộng đồng

Kể từ khi trường mở cửa vào năm 2019, ISPH đã không ngừng phát triển văn hóa chăm sóc người khác và hỗ trợ các cộng đồng đang đối mặt với thử thách. Được giới thiệu về các Giá trị cốt lõi về Quan tâm và Trách nhiệm, gia đình ISPH đã liên tục thể hiện sự chu đáo, lòng trắc ẩn và sự hào phóng. Điều này đã được thể hiện thông qua các hoạt động như các dự án làm giàu cộng đồng dài hạn, như một phần của chương trình COALS của trường hoặc bằng cách quyên góp các nguồn lực để hỗ trợ những người bị ảnh hưởng bởi thiên tai trên khắp thế giới.