Hỗ trợ Học tập & EAL

Nhận thấy rằng tất cả trẻ em đều có những nhu cầu khác nhau và thường yêu cầu các mức độ hỗ trợ khác nhau, ISPH cung cấp các chương trình Hỗ trợ Học tập và EAL miễn phí cho những học sinh có nhu cầu.

Tiếng Anh là ngôn ngữ giảng dạy và giao tiếp trong tất cả các buổi học và trong toàn khuôn viên trường. Do đó, nhà trường cung cấp chương trình EAL (Tiếng Anh như ngôn ngữ bổ sung) và Hỗ trợ Học tập miễn phí nhằm giúp học sinh mới nhanh chóng phát triển trình độ tiếng Anh, trở thành người sử dụng tiếng Anh tự tin và hòa nhập hoàn toàn vào môi trường quốc tế của trường.

Chương trình Hỗ trợ Học tập của chúng tôi được thiết kế để cung cấp cho học sinh cần hỗ trợ học tập bổ sung với sự trợ giúp cần thiết. Trong khi Hỗ trợ Học tập bao gồm các bài học EAL (Tiếng Anh như một ngôn ngữ bổ sung), sự hỗ trợ dành cho học sinh rất phù hợp với từng cá nhân. Học sinh có thể tiếp cận một hoặc nhiều lĩnh vực của chương trình Hỗ trợ Học tập cùng với các chương trình học chính khóa của mình.

Hỗ trợ Học tập

Hỗ trợ Học tập được cung cấp cho những học sinh cần hỗ trợ thêm trong học tập; đây có thể là một khoảng thời gian ngắn để nâng cao kiến thức môn học của họ hoặc trong một khoảng thời gian dài hơn để giúp phát triển các kỹ năng chính. Các buổi học này có thể diễn ra trong các nhóm nhỏ và các nhóm được xác định theo nhu cầu của từng học sinh. Hỗ trợ Học tập thường nhắm đến các nhu cầu trong các môn học chính (Tiếng Anh, Toán và Khoa học) nhưng đôi khi cũng có thể hỗ trợ các môn học khác trong chương trình giảng dạy. Hỗ trợ Học tập cũng có thể giúp học sinh cải thiện kỹ năng học tập, kỹ thuật ôn tập và tổ chức.

Hỗ trợ Nhu cầu Giáo dục Đặc biệt (SEN)

Hỗ trợ Nhu cầu Giáo dục Đặc biệt được cung cấp cho những học sinh có nhu cầu cụ thể và được xác định và được lên kế hoạch cẩn thận để hỗ trợ những nhu cầu này. Hỗ trợ SEN có thể diễn ra trên cơ sở cá nhân hoặc nhóm và tần suất của việc này thay đổi tùy thuộc vào nhu cầu của học sinh. Hỗ trợ SEN có thể ở dạng hỗ trợ trong lớp bởi một Trợ lý Hỗ trợ Học tập chuyên nghiệp hoặc có thể ở bên ngoài lớp học trong một nhóm hoặc môi trường 1:1.

Chương trình EAL

Chương trình EAL được thiết kế để giúp học sinh mới nhanh chóng phát triển các kỹ năng tiếng Anh để các em có thể trở thành những người sử dụng tiếng Anh tự tin, giúp các em thành công trong học tập trong lớp và giao tiếp hiệu quả trong các tình huống xã hội.

Chương trình EAL của chúng tôi sử dụng chương trình giảng dạy tiếng Anh Cambridge và chương trình này được hỗ trợ bởi nhiều nguồn và tài liệu khác nhau. Chương trình giảng dạy phục vụ cho người mới bắt đầu ở cấp độ CEFR A0 và A1, cho đến những người sử dụng tiếng Anh thành thạo ở cấp độ CEFR A2.

Số tiết học EAL mà học sinh học mỗi tuần được quyết định bởi khả năng tiếng Anh của học sinh. Sau khi đạt được trình độ năng lực nhất định, B1 trở lên, học sinh không cần hỗ trợ EAL nữa và thay vào đó sẽ học một ngôn ngữ mới như tiếng Quan Thoại, tiếng Tây Ban Nha và tiếng Việt.

Học sinh được đánh giá về kỹ năng nói, nghe, đọc và viết. Các đánh giá được thực hiện vào cuối mỗi học kỳ với các cấp độ CEFR được xem xét sau mỗi đánh giá.