Học tập Ngoài trời & Dã ngoại

Các hoạt động học tập ngoài trời và dã ngoại của ISPH mang đến sự kết nối với chương trình học trên lớp giúp học sinh phát triển các kỹ năng mới như: Giải quyết Vấn đề, Xây dựng Tinh thần Đồng đội, đồng thời xây dựng sự tự tin cho các em.