Lịch học

Vui lòng tìm hiểu thêm thông tin về các kỳ học và các sự kiện thú vị diễn ra trong năm học.

Lịch học bao gồm ngày bắt đầu, ngày kết thúc của mỗi kỳ học, các kỳ nghỉ lễ chung, ngày nghỉ của trường và ngày giáo viên quay lại trường. Xin lưu ý một số ngày có thể thay đổi do các ngày lễ thay đổi ngoài tầm kiểm soát của nhà trường. Chúng tôi khuyên quý vị nên kiểm tra lịch học trực tiếp của trường ISPH trên trang web để biết thông tin cập nhật nhất.

Tải xuống Lịch Năm học 2023-24 ISPH