Tài liệu về trường

Tập tài liệu này sẽ cung cấp thông tin giới thiệu về chương trình học, đội ngũ lãnh đạo và giáo viên, cơ sở vật chất của trường. Chúng tôi hy vọng rằng quý vị sẽ có cái nhìn tốt đẹp về những đặc điểm làm ISPH trở thành nơi đặc biệt và duy nhất cho con của quý vị.

Tải xuống tập tài liệu của chúng tôi:

Tải xuống tờ rơi của chúng tôi: